Izinhlu zePython

Kulesi sifundo sizofunda ngohlu lwePython; ungalwenza kanjani uhlu, ukufinyelela izinto, ukususa izinto, ukususa uhlu nokunye.

EPython, Uhlu lwakhiwa kusetshenziswa kubakaki abayisikwele [] futhi into ngayinye ohlwini ihlukaniswe ngukhefana ,.

Izinhlu zePython zingaqukatha izinhlobo ezahlukahlukene zezinto, ngakho-ke azidingi zonke ukuba yizintambo, noma izinombolo. Isibonelo, singaba nohlu oluqukethe izinhlobo ezihlanganisiwe:


mixedTypesList = ['a', True, 1, 1.0]

Ungalwenza Kanjani Uhlu

colorsList = ['red', 'green', 'blue'] print(colorsList)

Lokukhipha:

['red', 'green', 'blue']

Ungazithola Kanjani Izinto Zohlu

Khumbula: into yokuqala ohlwini iku-index 0.


colorsList = ['red', 'green', 'blue'] print(colorsList[2])

Lokukhipha:

blue

Ukufinyelela ku-Range of Items (Slicing)

Singacacisa uhla lwezinto kusuka kuhlu ngokuchaza inkomba yokuqala nenkomba yokuphela. Sisebenzisa i- : opharetha.

Qaphela: Esibonelweni esilandelayo, okukhiphayo kuvela enkombeni 1 (kufakiwe) kuya enkombeni 4 (ngaphandle

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange', 'yellow', 'white'] print(colorsList[1:4])

Lokukhipha:


['green', 'blue', 'orange']

Inkomba Engalungile

Singafinyelela izinto ezisohlwini kusuka ekugcineni ngokukhomba inani lenkomba elibi. Isibonelo -1 kusho into yokugcina futhi -2 kusho into yesibili yokugcina.

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] print(colorsList[-1])

Lokukhipha:

orange

Shintsha Inani Lento

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] colorsList[3] = 'yellow' print(colorsList)

Lokukhipha:

['red', 'green', 'blue', 'yellow']

Ungaguquguqula Kanjani Ohlwini

Singakwazi ukuvula uhlu sisebenzisa i- for iluphu.


colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] for i in colorsList:
print(i)

Lokukhipha:

red green blue orange

Ungangeza Kanjani Izinto ohlwini

Kunezindlela ezimbili zokwengeza izinto kuhlu ePython, append() futhi insert()

I- append() indlela ingeza izinto ekugcineni kohlu:

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] colorsList.append('yellow') print(colorsList)

Lokukhipha:


['red', 'green', 'blue', 'orange', 'yellow']

I- insert() indlela ingeza into enkombeni ebekiwe:

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] colorsList.insert(2, 'yellow') print(colorsList)

Lokukhipha:

['red', 'green', 'yellow', 'blue', 'orange']

Ungazisusa Kanjani Izinto Kuhlu

Ungasusa izinto ohlwini usebenzisa izinto eziningana:

remove() isusa into ebekiwe


colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] colorsList.remove('orange') print(colorsList)

Lokukhipha:

['red', 'green', 'blue']

pop() isusa into enkombeni ebekiwe noma isuse into yokugcina uma kungekho nkomba enikeziwe

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] colorsList.pop(1) print(colorsList)

Lokukhipha:

['red', 'blue', 'orange'] colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] colorsList.pop() print(colorsList)

Lokukhipha:

['red', 'grenn', 'blue']

del() isusa into enkombeni ebekiwe noma isuse lonke uhlu

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] del colorList[1] print(colorsList)

Lokukhipha:

['red', 'blue', 'orange'] colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] del colorList print(colorsList)

Lokukhipha:

Traceback (most recent call last): File 'pythonList.py', line 30, in
print(colorsList) NameError: name 'colorsList' is not defined

clear() kuthulula uhlu

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] colorList.clear() print(colorsList)

Lokukhipha:

[]

Ungabuthola kanjani ubude bohlu

Ungathola ubude bohlu ngokushayela len() | umsebenzi, isb.

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] print(len(colorsList))

Lokukhipha:

4

Bala Inombolo Yezinto Ezicacisiwe

Singasebenzisa count() sebenza ohlwini ukuthola inombolo yezimo zento ethile ohlwini. Ngokwesibonelo:

colorsList = ['red', 'green', 'red', 'orange'] print(colorsList.count('red'))

Lokukhipha:

2

Ungahlunga Kanjani Izinto Zohlu

Kulokhu, i- sort() umsebenzi uhlela uhlu ngokulandelana kwama-alfabhethi.

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] colorsList.sort() print(colorsList)

Lokukhipha:

['blue', 'green', 'orange', 'red']

Hlunga nge-Reverse Order

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] colorsList.sort(reverse=True) print(colorsList)

Lokukhipha:

['red', 'orange', 'green', 'blue']

Ungazibuyisela kanjani emuva izinto zohlu

Singasebenzisa, i- reverse() umsebenzi ukubuyisela emuva uhlu, isb.

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] colorsList.reverse() print(colorsList)

Lokukhipha:

['orange', 'blue', 'green', 'red']

Ungalukopisha Kanjani Uhlu Olunye Uhlu

Singasebenzisa copy() umsebenzi ukukopisha okuqukethwe kohlu kolunye uhlu.

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] newList = colorsList.copy() print(newList)

Lokukhipha:

['red', 'green', 'blue', 'orange']

Ungajoyina Kanjani Uhlu Olubili Ndawonye

Indlela elula yokuhlanganisa izinhlu ezimbili ndawonye ukusebenzisa + opharetha. Ngokwesibonelo:

colorsList = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] numbersList = [1, 2, 3, 4] numbersAndColors = colorsList + numbersList print(numbersAndColors)

Lokukhipha:

['red', 'green', 'blue', 'orange', 1, 2, 3, 4]